Poradnik

W poradniku znajdą Państwo najważniejsze informacje o procedurach, które należy zrealizować w pierwszych chwilach i dniach żałoby.

Śmierć Bliskiej Osoby należy do najbardziej bolesnych i traumatycznych chwil. Z myślą o wszystkich, których zaskoczył zgon Bliskiej Osoby – przygotowaliśmy ten krótki poradnik.

a) W przypadku śmierci w domu:

Najpierw należy wezwać lekarza. Zazwyczaj jest to lekarz POZ (zwany też lekarzem rodzinnym), zaś poza godzinami pracy rejonowego ośrodka zdrowia jest to lekarz pogotowia ratunkowego. W celu wezwania pogotowia należy wybrać numer telefonu 999 lub 112 – w przypadku dzwonienia z telefonu komórkowego. Wezwany lekarz stwierdza zgon. Powinien też wystawić kartę zgonu, która jest niezbędna w realizacji dalszych procedur.

Należy zwrócić uwagę na dokument, wystawiony przez lekarza: czy jest to Karta Zgonu czy też karta informacyjna (na podstawie której karta zgonu może być wystawiona). Jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu. Trzeba natomiast zawsze pamiętać, że jedynie Karta Zgonu uprawnia zakład pogrzebowy do przewiezienia ciała Zmarłego do chłodni.

Zakład Pogrzebowy ORSZAK w Gdyni całodobowo wykonuje eksportacje ciał Osób Zmarłych. Wystarczy zatelefonować pod numer dyżurny 58 621 14 24 lub kom. 602 107 816, a nasi kompetentni pracownicy wszystkim się zajmą i pospieszą Państwu z niezbędnym profesjonalnym wsparciem w tym trudnym czasie.

Następnym krokiem jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu danej osoby, aby zgłosić fakt jej śmierci.

Udając się do USC należy mieć przy sobie następujące dokumenty:

  • Karta Zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby, która zajmuje się organizacją uroczystości pogrzebowych

W USC po zarejestrowaniu faktu śmierci danej osoby zostaje wydany Akt Zgonu. Jest to podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

Z Aktem Zgonu oraz dowodem osobistym Zmarłego a także dowodem osobistym osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego.

W tych smutnych okolicznościach zapewniamy Państwa, że każdy kto przekroczy próg naszego biura – w Gdyni przy ul. Witomińskiej 42 – może mieć gwarancję najwyższej jakości obsługi. W tych bolesnych chwilach zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji – z wielką cierpliwością, szacunkiem i życzliwością.

b) W przypadku śmierci w szpitalu:

Wystawienie Karty Zgonu jest obowiązkiem lekarza prowadzącego. Można ją otrzymać w dziale statystyki danego szpitala.

c) W przypadku śmierci w hospicjum:

Wystawienie Karty Zgonu jest obowiązkiem lekarza prowadzącego. Trzeba też powiadomić hospicjum w kwestii wyboru zakładu pogrzebowego, który zajmie się procedurami przygotowania i organizacji pogrzebu.

Z Kartą Zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – odpowiedniego dla miejsca zgonu Zmarłego. Po otrzymaniu z USC Aktu Zgonu – z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz osoby odpowiedzialnej za pogrzeb – można udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, gdzie zostaną ustalone wszystkie szczegóły związane z kolejnymi etapami uroczystości żałobnych.

 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie pieniężne przeznaczone na sfinansowanie – przynajmniej w części – uroczystości pogrzebowych. Obecnie – od 1 marca 2011 roku – jego kwota to 4000 zł brutto.

Zasiłek pogrzebowy można otrzymać po śmierci osoby:

  • ubezpieczonej
  • osoby pobierającej rentę lub emeryturę
  • osoby bez ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, która w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania
  • członka rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty

Zasiłek można otrzymać także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie ponoszącej koszty pogrzebu – w zróżnicowanej wysokości:

  • osobie spokrewnionej ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (co oznacza, że zasiłek pogrzebowy mogą otrzymać: małżonek, dzieci, rodzice, osoby przyspasabiające, rodzeństwo oraz wnuki) – w pełnej kwocie
  • osobie spoza tej grupy, spokrewnionej z osobą zmarłą w dalszej linii albo też osobie obcej – zasiłek obejmuje wtedy zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie więcej niż wynosi kwota zasiłku pogrzebowego.

Pliki do pobrania: